Kockanje zavisnost

Kockanje zavisnost

Lečenje od kocke

Da bi bilo nezavisno od ostalih sličnih poremećaja, osoba koja je obolela od patološkog kockanje mora imati 5 ili više simtoma ili znakova ove bolesti:  1.   Preokupiranost. Osoba često misli o kockanju, bez obzira na to da li se radi o prošlom, budućem ili zamišljenom kockanju.
  2.   Tolerancija (Podnošenje). Kao i sa tolerancijom na psihoaktivne supstance, osoba pravi sve veće ili sve češće uloge kako bi doživela isto “uzbuđenje”.
  3.   Povlačenje, Odustajanje. Osećaj uznemirenosti ili razdražljivosti povezan sa pokušajima da se prekine ili smanji kockanje.
  4.   Bežanje od problema. Osoba se kocka da popravi raspoloženje ili pobegne od problema.
  5.   Navaljivanje. Osoba pokušava da povratki gubitke na kocki sa još više kockanja.
  6.   Laganje. Osoba pokušava da prikrije razmere svog kockanja laganjem porodice, prijatelja ili terapeuta.
  7.   Gubitak kontrole. Osoba bezuspešno pokušava da smanji kockanje.
  8.   Nelegalne radnje. Osoba krši zakon sa ciljem da dođe do novca potrebnog za kockanje ili povrati novac izgubljen na kocki. Ovo može uključivati dela krađe, pronevere, prevare ili falsifikovanja.
  9.   Rizikovanje odnosa sa značajnim ljudima. Osoba nastavlja sa kockanjem uprkos riziku da izgubi partnera, posao, ili drugu značajnu priliku.
10.   Plaćanje kaucije. Osoba se okreće porodici, prijateljima, ili trećoj osobi za finansijsku pomoć za otplaćivanje dugova nastalih kockanjem. 

Advertisements
This entry was posted in kocka lecenje and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s