Bolesti zavisnosti – Grupne Porodične Terapije

 

Bolesti zavisnosti

Lečenje zavisnosti

PROGRAM SISTEMSKE GRUPNE PORODIČNE TERAPIJE

Terapijski program zasnovan je na SISTEMSKOM PRISTUPU BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Zavisnost je sistemski  proces, koji se odvija kroz sinhronizovane patološke interakcije bioloških i psihiloških karakteristika pojedinca i socijalnih elemenata u okruženju pojedinca, dakle ne samo u pojedincu.

Ishod tog procesa su:

  • stvaranje patoloških promena u biološkom sistemu pojedinca koje se ispoljavaju kroz simtome psihološke i telesne zavisnosti odnosno, apstinencijalnog sindroma
  • stvaranje predvidljivih i poznatih oblika telesnih oštećenja/bolesti  i
  • razvoj i trajanje psiholoških disfunkcija
  • poremećaj odnosa sa bliskim osobama, pogotovo u porodici
  • pojava disfunkcija kod tih bliskih osoba (roditelji, braća /sestre, supruge, dece)
  • poremećaji socijalnog ponašanja i sukobi sa socijalnim okruženjem i zakonom

Ispoljavanje ovih sistemskih ishoda u realitetu dobija oblike medicinskih simptoma i bolesti, zatim psihijatrijskih oštećenja i poremećaja socijalnog ponašanja.

Sentandrejski put 117c 
21000 Novi Sad 
Srbija 

  bolnica.vita@gmail.com   +381 21 6414911; +381 21 6414922 

www.lecenjenarkomanije.com


 

Advertisements
This entry was posted in narkomanija lecenje and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s